OOSTERBAAN INVEST PORTFOLIO

REAL ESTATE

• DEVELOPMENT

• PROPERTY FINANCE

• BUY AND HOLD PROPERTIES

ASSET MANAGEMENT INCLUDING CASH

PRIVATE EQUITY

Oosterbaan Invest streeft ernaar om een deel van de liquide middelen te beleggen in financiële markten met een laag risicoprofiel. Deze worden belegd in aandelen en obligaties in de ruimste zin.

 

Om de optimalisatie van deze activiteit te waarborgen werken wij met externe adviseurs.

De portfolio houdt daarnaast steeds cash aan voor cash-calls in private equity of investeringen in de onroerend goed activiteiten.

ASSET MANAGEMENT

REAL ESTATE

Het doel van deze activiteiten is dubbel: enerzijds  het uitbouwen van het vastgoedpatrimonium en anderzijds projectontwikkeling.

 

Vanuit deze activiteiten wensen wij winst te genereren zowel via de realisatie van meerwaarde op de nieuwbouwprojecten als  via de verhuur op langere termijn.

 

Via onze vastgoedfinancieringen wensen wij recurrente inkomsten te generen met een laag risicoprofiel en hoge eigen inbreng van de geldnemer. Deze vennootschap verstrekt enkel  geldleningen aan ondernemers. Wij beoordelen deze financieringen door extern management.

PRIVATE EQUITY

De totale portefeuille bestrijkt een breed gamma aan bedrijven die actief zijn in verschillende sectoren,  hierbij wordt gekozen voor zowel groeiprojecten als voor het nemen van een controleparticipatie. De waarde van deze investeringen is in stijgende lijn.

Oosterbaan Invest participeerde de afgelopen jaren op holdingniveau in 4 Private Equity fondsen. We hebben hiervoor gekozen omwille van de diversificatie van onze assets.

NORDIC SECONDARY SPECIALIST